החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה, שיקום ופיתוח חוף ציבורי "דיוויד" ("מרידיאן")

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הגבהת סוללות חוף ציבורי "דיוויד" למפלס הקבע והרחבתה, שיקום נופי של החוף, הנגשתו לציבור הרוחצים והסדרתו כנגד הצפות, כולל הסדרת דרכי חירום ותפעול לחוף והסדרת הממשק לנחל בוקק ולטיילת מכיוון כביש 90.

סיום ביצוע:  מרץ 2016

תמונות מהפרויקט