החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות, שיקום ופיתוח חוף ציבורי "ישרוטל"

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הגבהת סוללות הגנה לחוף ציבורי "ישרוטל" למפלס הקבע והרחבתן, לרבות הסדרת תשתית ניקוז ושיקום נופי של החוף והנגשתו לציבור הרוחצים.

 

מועד סיום : אוגוסט 2015

תמונות מהפרויקט