החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה, שיקום ופיתוח חופים ציבוריים של ארבעת המלונות בעין בוקק

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הגבהת סוללת חוף ציבורי בעין בוקק (מחוף ציבורי מלון "הוד" לחוף ציבורי מלון "לוט") למפלס הקבע והרחבתה, לרבות הסדרת תשתית ניקוז וחציץ חרסית באזור החוף, שיקום נופי של החוף והנגשתו בהתאם לכללים של משרד הפנים ולתקני הנגישות הרלוונטיים.

 

סיום ביצוע: ינואר 2015

 

תמונות מהפרויקט