החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הקמת תחנת שאיבה לביוב עין בוקק

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

שדרוג תחנת שאיבה ראשית לביוב בעין בוקק ושיקומה, תוך התאמתה למפלס הקבע של בריכה 5 ולמפלס מי התהום לטווח ארוך. הפרויקט הינו סביבתי -הנדסי ומשלב ארכיטקטורה מיוחדת בלב מתחם התיירות.

 

תקופת ביצוע: 2011

תמונות מהפרויקט