החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות ביניים דחופות חוף ציבורי "קראון פלאזה"

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הגבהת והרחבת סוללת חוף ציבורי קראון פלאזה לרבות שיקום נופי של החוף.

 

תקופת ביצוע: 2010

תמונות מהפרויקט