החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות ביניים דחופות חוף ציבורי "סולריום"

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הגבהת החוף למפלס הקבע והרחבתו,  שיקום נופי של חוף סולריום והסדרתו לשימוש, שיקום תשתיות והסדרת מתקני הסולריום בהתאמה לרום סוללת החוף החדש.

 

תקופת ביצוע: 2011-2012

תמונות מהפרויקט