החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות ביניים דחופות חוף ציבורי "לוט"

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הגבהת והרחבת סוללת חוף ציבורי לוט לרבות הסדרת תשתית ניקוז באזור החוף. שיקום נופי של החוף והסדרת חצי האי שהיה מוצף, הסדרת חצרות המלון לגובה הסוללה החדש.

 

תקופת ביצוע: 2011-2012

תמונות מהפרויקט