החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות ביניים דחופות חוף ציבורי "דניאל"

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הגבהת חוף דניאל והרחבתו, לרבות שיקום נופי של החוף והסדרת החוף ומתקניו אשר נפגעו כתוצאה מהצפות.

 

תקופת ביצוע: שנת 2011

תמונות מהפרויקט