החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות ביניים דחופות נחל בוקק

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הגבההת דפנות תעלת מורד והגדלת כושר העברת מי שטפונות ב- 15% .

 

תקופת ביצוע: שנת 2009

תמונות מהפרויקט