החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות ביניים דחופות חוף ציבורי נווה זוהר

נווה זוהר

אזור: נווה זוהר
סטטוס הסתיים

הסדרת חוף נווה זוהר למפלס הקבע, תוך מתן מענה למפגעים באזור עקב הצפות. בין השאר בוצעו : פירוק של מתקנים מוצפים, מילוי, העתקת קווי תקשורת, בניית קו ביוב חדש.

 

תקופת ביצוע: שנת 2012

 

תמונות מהפרויקט