החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה, שיקום ופיתוח חוף ציבורי עין בוקק

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים
מועד סיום מתוכנן: ינואר 2017

הגבהת סוללת החוף הציבורי בעין בוקק בין מלון "לוט" (מדרום) ל"סולריום" (מצפון) למפלס הקבע והרחבתה, לרבות - הסדרת תשתית ניקוז באזור החוף, שיקום נופי של החוף והסדרת הממשק בין המבנים הגובלים לסוללה החופית המוגבהת, הסדרת תשתיות ניקוז והתאמת החניונים הציבוריים לאילוצים של סוללת החוף החדשה, לרבות הגבהת תשתיות חשמל ומים, העתקת תחנת שאיבה לביוב ושיפור היעילות של מערך השפלת מי תהום במתחם.

 
 

תמונות מהפרויקט