דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שאלות ותשובות

החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל הפועלת כזרוע מבצעת של משרד התיירות במטרה לתכנן ליישם ולהוביל פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח לבעיית עליית מפלס המים בחוף המערבי של הבריכה התעשייתית באגן הדרומי של ים המלח, לתכנון וביצוע פרויקטים תיירותיים במרחב הארץ הדרומי , מצפון ים המלח ועד וכולל אילת.

  • ביצוע הגנות ביניים דחופות עקב עליית המפלס בחוף המערבי של האגן הדרומי של ים המלח (בריכה מס' 5).
  • ביצוע הגנות חופיות משלימות לפתרון הקבע (קציר המלח).
  • ליווי ומעקב אחר ביצוע הקמת מערך קציר ע"י מפעלי ים המלח.
  • תכנון ופיתוח אזורי התיירות בעין בוקק וחמי זוהר והשטח שביניהם.
  • ניהול וביצוע מטלות עבור המדינה במסגרת נושא אי יציבות הקרקע באזור ים המלח.

בשלב זה לא קיימות נקודות השקה בין פעילות החברה הממשלתית להגנות ים המלח לבין הפרויקטים השונים הנבחנים ע"י גופים אלו ואחרים שמטרתם בלימת נסיגת מפלס ים המלח. עם זאת, אל מול התפתחויות פרויקט ההגנות ובמידת הצורך, החברה הממשלתית להגנות ים המלח תפעל לספק מענה כנדרש.

 

החברה הממשלתית להגנות ים המלח הינה חברה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל. החברה משמשת גוף ביצועי של הממשלה לעניין הגנות ים המלח ומתפקידה להוציא אל הפועל את מדיניות הטיפול בבעיות כפי שתאושר על ידי ממשלת ישראל. פרויקט ההגנות מנוהל ע"י החברה הממשלתית להגנות ים המלח בלבד. עם זאת, בשל העובדה כי פרויקט ההגנות מצוי בשטח בו פועלים מפעלי ים המלח מכוח חוק זיכיון ים המלח תשכ"א- 1961 (אשר תוקפו נכון להיום הוא עד 2030), מתבצע תיאום עם מפעלי ים המלח כמו גם עם גורמים אחרים המעורבים בפרויקט ובכללם: התאחדות בתי המלון ים המלח, המועצה האזורית תמר, הגופים הירוקים, חברות תשתית לאומית ואחרים. החברה חרטה על דגלה לעבוד בשיתוף עם כלל הגורמים הרלוונטיים.

 

חלופה משולבת של קציר המלח ופיתוח תיירותי - גירוד המלח המצטבר בקרקעית הבריכה ובמקביל תכנון ופיתוח מתחמי התיירות עין בוקק וחמי זוהר והאזור שבניהם המכונה "אזור הביניים".

החברה בחנה 3 חלופות על כל המשמעויות וההיבטים המורכבים בכל אחת מהן  ע"י חברות תכנון בינ"ל מהמובילות בתחומן שבסופה נבחרה חלופה זו אשר קבלה תוקף בהחלטת ממשלה.

site by tq.soft