החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

צור קשר

כתובת החברה:

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
רחוב כנפי נשרים 7 קומה א' גבעת שאול, ירושלים

התקשרות:

טלפון: 02-6528000 פקס: 02-6529000

כתובת למשלוח מכתבים:

ת.ד. 34553 ירושלים 91344

דוא"ל:
morw@haganot.co.il