דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פרסומי פטור

מס׳3037

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - סמני נופי ובניו בע"מ

תאריך קבלת החלטה08/04/2024

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳3036

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ארם מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה27/03/2024

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳3024

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - סטודיו גיאוטכניקו

תאריך קבלת החלטה25/02/2024

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳3023

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ

תאריך קבלת החלטה05/02/2024

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳3022

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - פז הנדסה

תאריך קבלת החלטה24/01/2024

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳3021

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - טופ רמדור

תאריך קבלת החלטה20/12/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳3020

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - דורון גומפרט

תאריך קבלת החלטה13/12/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳3019

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - עמוס שירן

תאריך קבלת החלטה13/12/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳3018

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - המכון הגאולוגי לישראל

תאריך קבלת החלטה05/11/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2947

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אי די סי אס מצר תכנון, ניהול ופיקוח בע"מ

תאריך קבלת החלטה27/09/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2946

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אילומיניישן ישראל בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/09/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2945

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אבו קוש חברה לעבודות עפר הובלות ופיתוח בע"מ

תאריך קבלת החלטה27/08/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2944

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה07/08/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2943

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שפילברג אילנה הנדסת בטיחות ונגישות

תאריך קבלת החלטה07/08/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2942

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שרף גרופ

תאריך קבלת החלטה17/07/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2941

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ארם מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה17/07/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2940

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - לבני מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/06/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2939

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - סטודיו גאוטכניקו

תאריך קבלת החלטה12/06/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2938

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אי די סי אס מצר תכנון ניהול ופיקוח

תאריך קבלת החלטה12/06/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2937

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ארם מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה15/05/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2936

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - מ.רוזנטל

תאריך קבלת החלטה24/04/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2935

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אבו קוש חברה לעבודות עפר הובלות ופיתוח בע"מ

תאריך קבלת החלטה24/04/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2934

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אמצ שמש(1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה24/04/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2933

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - סמי נופי ובניו בע"מ

תאריך קבלת החלטה08/02/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2894

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - כרמל הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה01/02/2023

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2855

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - פאר לוין בע"מ

תאריך קבלת החלטה02/10/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2854

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה02/10/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2852

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה05/09/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2851

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ש.גלבוע מהנדסים יועצים בע"מ

תאריך קבלת החלטה01/08/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2850

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - משאבות סכנין בע"מ

תאריך קבלת החלטה01/08/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2849

נושא התקשרותהודעת על התקשרות בפטור ממכרז - אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/07/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2844

נושא התקשרותהתקשרת בפטור ממכרז - מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה01/06/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2843

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אבו קוש חברה לעבודות עפר הובלות ופיתוח בע"מ

תאריך קבלת החלטה15/05/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2842

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אלקטרה אנרגיה בע"מ (אלקו התקנות ושירותים בע"מ)

תאריך קבלת החלטה13/04/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2836

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ

תאריך קבלת החלטה06/02/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2835

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ארם מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/01/2022

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2828

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ד"ר ארנון חרש

תאריך קבלת החלטה29/12/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2827

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אלקטרה אנרגיה בע"מ (אלקו התקנות ושירותים בע"מ)

תאריך קבלת החלטה15/12/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2826

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה07/12/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2825

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שחר שילה

תאריך קבלת החלטה22/11/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2824

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ. שמש (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה22/11/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2823

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אלקטרה אנרגיה בע"מ (אלקו התקנות ושירותים בע"מ)

תאריך קבלת החלטה08/11/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2822

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה31/10/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2821

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ. שמש (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה24/10/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2818

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז -אציכ אחזקות וניהול בע"מ

תאריך קבלת החלטה13/10/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2768

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה13/09/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2767

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אלקטרה אנרגיה בע"מ (אלקו התקנות ושירותים בע"מ)

תאריך קבלת החלטה13/09/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2766

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אלקטרה אנרגיה בע"מ (אלקו התקנות ושירותים בע"מ)

תאריך קבלת החלטה30/11/-0001

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2765

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אלקטרה אנרגיה בע"מ (אלקו התקנות ושירותים בע"מ)

תאריך קבלת החלטה30/11/-0001

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2764

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אלקטרה אנרגיה בע"מ (אלקו התקנות ושירותים בע"מ)

תאריך קבלת החלטה30/11/-0001

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2763

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - סמט גראונדווטר טכניקס

תאריך קבלת החלטה25/08/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2762

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ

תאריך קבלת החלטה25/08/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2760

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה25/08/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2754

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ליא שירותי הנדסה ומדידה בע"מ

תאריך קבלת החלטה07/07/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2753

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ שמש (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה07/07/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2742

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אלקטרה אנרגיה בע"מ (אלקו התקנות ושירותים בע"מ)

תאריך קבלת החלטה24/05/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2741

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - יש. גלבוע מהנדסים ויועצים בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/05/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2724

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה26/04/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2723

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - שמואל רזניק הנדסת ניקוז ופיתוח בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/04/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2721

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/04/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2719

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ש.מ.מ. מהנדסים יועצים ואנ"א

תאריך קבלת החלטה15/03/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2168

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ

תאריך קבלת החלטה01/03/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2167

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - נויה הנדסה ומחקר בע"מ

תאריך קבלת החלטה01/03/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2166

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ

תאריך קבלת החלטה01/03/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2165

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ

תאריך קבלת החלטה17/02/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2162

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה17/02/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2147

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - קמיר אסטרטגיה בע"מ

תאריך קבלת החלטה30/12/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2146

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - גי' גי' פאדי ניהול והנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה14/12/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2145

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ. שמש (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה30/11/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2125

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - טופ רמדור מערכות מחשבים בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/11/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2124

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - א.אפשטיין ובניו בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/11/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2123

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - פרי רבין מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/11/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2122

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - פרי רבין מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה20/11/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2121

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - פרי רבין מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה20/11/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2118

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - אבי קורנס ייעוץ שיווקי בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/11/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2117

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - PGL הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/11/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2112

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים (2001) בע"מ

תאריך קבלת החלטה19/10/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2111

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה19/10/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2104

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - אלבכס הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/09/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2103

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ארם מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/09/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2102

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - סי.או.אר. תפעול בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/09/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2101

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - כשר תקשורת חזותית בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/09/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2100

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - קמיר בכר בע"מ

תאריך קבלת החלטה14/09/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2098

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - פרדסי ברקוביץ מהנדסים תכנון ויעוץ מיזוג אוויר

תאריך קבלת החלטה06/09/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2097

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - הנגב תכנון מערכות מים, ביוב ומתקני תברואה בע"מ

תאריך קבלת החלטה06/09/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2096

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - גיאולוג שירותים גיאוטכניים בע"מ

תאריך קבלת החלטה06/09/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2093

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - EECC הנדסת חשמל בע"מ

תאריך קבלת החלטה03/08/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2092

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ שמש (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה03/08/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2090

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - גיאו פרוספקט בע"מ

תאריך קבלת החלטה19/07/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2076

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ארם מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה22/06/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2075

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - גי' גי' פאדי ניהול והנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה08/06/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2074

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - - דורון שלו הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה08/06/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2072

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - מלגר תכנון אורבני, תחבורה, תשתיות וניהול פרויקטים בע"מ

תאריך קבלת החלטה08/06/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2050

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אורי ענבל

תאריך קבלת החלטה27/05/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2049

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ארם מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה11/05/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2048

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ד"ר עמי מרכפלד בע"מ

תאריך קבלת החלטה11/05/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2047

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - - מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/05/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2046

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - בלנק - לרר מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/05/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2045

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - גלית אגרנטי

תאריך קבלת החלטה27/04/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2044

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - דורון שלו הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה16/04/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2043

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ד.ב.ש יעוץ ופיקוח בע"מ

תאריך קבלת החלטה30/03/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2042

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - א. יצהר שירותי הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/03/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2041

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - א. יצהר שירותי הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/03/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2040

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - א. יצהר שירותי הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/03/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2039

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.ס.ט. טליסמן הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה26/02/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2038

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ג.א.ש. הנדסת בנין וגשרים בע"מ

תאריך קבלת החלטה19/01/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2034

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ

תאריך קבלת החלטה19/01/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2032

נושא התקשרותהודעת פטור - גיאוטק פ.ט. ייעוץ גיאוטכני בע"מ

תאריך קבלת החלטה26/02/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2031

נושא התקשרותהתקשרות בפטור - ליא שירותי הנדסה ומדידה בע"מ

תאריך קבלת החלטה16/03/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2030

נושא התקשרותהתקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה06/01/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2029

נושא התקשרותהתקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה06/01/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2027

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור עם גיאוטק פ.ט. ייעוץ גיאוטכני בע"מ

תאריך קבלת החלטה26/02/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2009

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - קמיר בכר בע"מ

תאריך קבלת החלטה23/12/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2008

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - קמיר בכר בע"מ

תאריך קבלת החלטה23/12/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1998

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ד"ר ארנון חרש

תאריך קבלת החלטה27/11/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1997

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - גי גי פאדי ניהול והנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה27/11/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1996

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - גי גי פאדי ניהול והנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה27/11/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1994

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ליא שירותי הנדסה ומדידות בע"מ

תאריך קבלת החלטה06/11/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1993

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ

תאריך קבלת החלטה06/11/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1990

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ישראל קלר ייעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/09/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1989

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - שמואל רזניק הנדסת ניקוז ופיתוח בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/09/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1988

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ

תאריך קבלת החלטה28/08/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1979

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - הלפרין פלוס מדידות פוטוגרמטריה בע"מ

תאריך קבלת החלטה15/08/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1973

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ

תאריך קבלת החלטה15/07/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1972

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - תיק פרויקטים ז.ט. בע"מ

תאריך קבלת החלטה15/07/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1968

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה05/05/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1963

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - נויה הנדסה ומחקר בע"מ

תאריך קבלת החלטה27/02/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1957

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז עם י. סלומון עבודות קידוח בע"מ

תאריך קבלת החלטה13/02/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1950

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/01/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1949

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/01/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1948

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/01/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1947

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור - ליא שירותי הנדסה ומדידות

תאריך קבלת החלטה21/01/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1946

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ

תאריך קבלת החלטה20/01/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1945

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ

תאריך קבלת החלטה20/01/2019

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1944

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ

תאריך קבלת החלטה19/01/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1943

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ

תאריך קבלת החלטה19/01/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1942

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ

תאריך קבלת החלטה

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1941

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ

תאריך קבלת החלטה23/12/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1940

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ

תאריך קבלת החלטה

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1939

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ד"ר עמי מרכפלד בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/11/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1938

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/10/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1937

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/10/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1936

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/10/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1935

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/09/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1934

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/09/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1933

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/09/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1932

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ

תאריך קבלת החלטה12/09/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1870

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ישראל קלר ייעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מ

תאריך קבלת החלטה26/06/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1869

נושא התקשרותהודעה על התקשרות בפטור ממכרז -דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת בע"מ

תאריך קבלת החלטה26/06/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1868

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת בע"מ

תאריך קבלת החלטה26/06/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1855

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ שמש (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה16/04/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1854

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - י.ד. בראזני בע"מ

תאריך קבלת החלטה16/04/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1853

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה28/03/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1852

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה28/03/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1851

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - תהל מהנדסים יועצים בע"מ

תאריך קבלת החלטה28/02/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1850

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה28/02/2018

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1835

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - י.ד. בראזני בע"מ

תאריך קבלת החלטה26/03/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1834

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה17/10/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1833

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ שמש (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה10/12/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1825

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ שמש (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה05/11/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1824

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ארנון חרש

תאריך קבלת החלטה18/10/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1818

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - נויה הנדסה ומחקר בע"מ

תאריך קבלת החלטה18/10/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1812

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - י. סלומון

תאריך קבלת החלטה21/05/2016

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1801

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - משה ספדיה אדריכלים בע"מ

תאריך קבלת החלטה03/08/2016

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1800

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - לבני מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה21/05/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1799

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ

תאריך קבלת החלטה10/01/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1798

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ

תאריך קבלת החלטה05/01/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1797

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/01/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1796

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - גיאוטק פ.ט. יעוץ גאוטכני בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/01/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1557

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים (2001) בע"מ

תאריך קבלת החלטה31/08/2016

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1556

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ

תאריך קבלת החלטה16/08/2016

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1438

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שיחור הוצאה לאור בע"מ

תאריך קבלת החלטה04/05/2016

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1436

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שחם אדריכלות נוף בע"מ

תאריך קבלת החלטה29/03/2016

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1435

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה22/03/2016

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1433

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים (2001) בע"מ

תאריך קבלת החלטה27/01/2016

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1432

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ

תאריך קבלת החלטה31/12/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1431

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ

תאריך קבלת החלטה07/12/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1430

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ארנון חרש

תאריך קבלת החלטה20/12/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1429

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - תה"ל מהנדסים ויועצים בע"מ

תאריך קבלת החלטה22/11/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1428

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ

תאריך קבלת החלטה22/11/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1427

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - החברה הכלכלית חבל ים המלח

תאריך קבלת החלטה18/11/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1426

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - חברת ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים בע"מ

תאריך קבלת החלטה08/11/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1424

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - יוסי אלעד למתן שירותי תיאום

תאריך קבלת החלטה08/09/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1423

נושא התקשרותהתקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

תאריך קבלת החלטה07/09/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1422

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין מהנדסים בע"מ

תאריך קבלת החלטה02/09/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1420

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ

תאריך קבלת החלטה19/07/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1419

נושא התקשרותהתקשרות בפטור - מועצה אזורית תמר להסדרת שבילי הליכה במבואה הדרומית של חוף חמי זוהר

תאריך קבלת החלטה08/07/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1418

נושא התקשרותהתקשרות בפטור- יוסי אלעד

תאריך קבלת החלטה01/07/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1417

נושא התקשרותהתקשרות בפטור- ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ

תאריך קבלת החלטה15/07/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1416

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז- המועצה האזורית תמר

תאריך קבלת החלטה24/06/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1415

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז- טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ

תאריך קבלת החלטה24/06/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1414

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז- חברת קמיר בכר בע"מ

תאריך קבלת החלטה16/06/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1413

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז- סמט גראונדווטר טכניקס

תאריך קבלת החלטה10/05/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳1412

נושא התקשרותהתקשרות בפטור ממכרז- רשות הניקוז

תאריך קבלת החלטה26/11/2014

עיקרי ההחלטהלהורדה

site by tq.soft