דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרזים פעילים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
4/23 מכרז פומבי מס' 4/23 למתן שירותי מחשוב 25/01/24

לא יתקיים סיור קבלנים

רישום באמצעות שליחת טופס רישום בלבד עד ליום 7.2.24, כמפורט בהזמנה

מציעים אשר נרשמו למכרז טרם העדכון, אינם מחויבים להירשם בשנית

ללא דמי רישום

25/02/24 לכלל מסמכי המכרז
3/23 מכרז פומבי מס' 3/23 להקמת תחנות שאיבה, חדרי חשמל ועבודות נלוות באגן הדרומי של ים המלח 24/01/24 30/01/24

התכנסות במלון הוד - הרברט סמואל, ים המלח (עין בוקק), בשעה 11.30 

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

הקבלנים אשר השתתפו בסיור הקבלנים הקודם, אינם מחויבים להשתתף בסיור הנוסף

רישום באמצעות שליחת טופס רישום בלבד עד ליום 4.2.24, כמפורט בהזמנה

ללא תשלום דמי רישום

המציעים אשר נרשמו למכרז טרם העדכון, אינם מחויבים להירשם בשנית

28/02/24 לכלל מסמכי המכרז
5/23 מכרז פומבי מס' 5/23 לביצוע עבודות ניפוץ עבור הגדלת קו ביוב מאסף ראשי בעין בוקק 28/12/24 09/01/24

התכנסות במלון הוד - הרברט סמואל, ים המלח (עין בוקק), בשעה 11.30 

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

רישום באמצעות שליחת טופס רישום בלבד עד ליום 16.1.24, כמפורט בהזמנה

ללא תשלום דמי רישום

12/02/24 לכלל מסמכי המכרז
1/24 מכרז 1-24 לביצוע קידוחים גיאוטכניים בחוף מזור באגן הצפוני של ים המלח 20/02/24

התכנסות בחדר הישיבות של מלון עין גדי, קיבוץ עין גדי, בשעה 11.30 

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

רישום באמצעות שליחת טופס רישום בלבד עד ליום 26.2.24, כמפורט בהזמנה

ללא תשלום דמי רישום

12/03/24 לכלל מסמכי המכרז
2/24 מכרז פומבי 2/24 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי

לא יתקיים סיור קבלנים

רישום באמצעות שליחת טופס רישום בלבד עד ליום 7.4.24, כמפורט בהזמנה

ללא תשלום דמי רישום

17/04/24 לכלל מסמכי המכרז
3/24 מכרז 3/24 לביצוע קציר מלח להסדרת חופים במתחמי עין בוקק וחמי זוהר 07/05/24

התכנסות במלון הוד - הרברט סמואל, ים המלח (עין בוקק), בשעה 11.30 

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

רישום באמצעות שליחת טופס רישום בלבד עד ליום 8.5.24, כמפורט בהזמנה

ללא תשלום דמי רישום

02/06/24 לכלל מסמכי המכרז
4/24 מכרז 4/24 לביצוע עבודות פיתוח רחבת המרינה ברצועת החוף באילת 25/06/24

התכנסות במלון ישרוטל ים סוף, חוף אלמוג, אילת, בשעה 12.30 

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

 

רישום באמצעות שליחת טופס רישום בלבד עד ליום 9.7.24, כמפורט בהזמנה

ללא תשלום דמי רישום

 

24/07/24 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft