דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרזים פעילים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
1/23 מכרז 1/23 לביצוע עבודות סלילה ופיתוח צומת הכניסה לאזור הביניים באגן הדרומי של ים המלח 20/06/23

התכנסות במלון וורט VERT ים המלח, ביום 20.6.2023 בשעה 11:00. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי-סף להשתתפות במכרז

ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום, אולם הינה מותנית ברישום באמצעות שליחת טופס רישום למזכירת ועדת המכרזים, כמפורט בהזמנה, וזאת עד ליום 27.6.2023

17/07/23 לכלל מסמכי המכרז
2/23 מכרז 2/23 לביצוע עבודות זיווד וציוד בחדרי חשמל בחמי זוהר 07/08/23 11/07/23

סיור הקבלנים יערך ביום 11.7.23 בשעה 11.00, התכנסות במלון VERT ים המלח

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

חלה חובת שליחת טפס רישום, כמפורט בזמנה, עד ליום 13.7.23 

רישום מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

ללא תשלום דמי רישום

 

16/08/23 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft