דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרזים לא פעילים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
1/14 מכרז 1/14 פנייה לקבלת הצעות להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין בוקק 03/01/14 15/01/14 22/01/14 16/02/14 לכלל מסמכי המכרז
02/14 מכרז 02/14- התקשרות עם יועץ למתן שירותי מיצוב, מיתוג ושיווק לפרויקט פיתוח ושיקום מתחם התיירות המתוכנן באגן הדרומי של ים המלח 07/03/14 26/03/14 30/04/14 לכלל מסמכי המכרז
03-14 מכרז 03-14- פנייה לקבלת הצעות להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות דחופות באזור ים המלח 14/03/14 02/04/14 09/04/14 01/05/14 לכלל מסמכי המכרז
04/14 מכרז 04/14- פנייה לקבלת הצעות להגבהת סוללת החוף בחמי זוהר 28/03/14 07/04/14 10/04/14 08/05/14 לכלל מסמכי המכרז
05/14 מכרז 05/14- ביצוע עבודות להגבהת סוללת החוף הציבורי הדרומי במתחם התיירות עין בוקק והחוף הציבורי הבינלאומי במתחם התיירות חמי- זוהר 17/07/14 30/06/14 07/07/14 24/07/14 לכלל מסמכי המכרז
7/14 מכרז 07/14- ביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכנולוגיות 31/08/14 09/09/14 17/09/14 05/10/14 לכלל מסמכי המכרז
06/14 מכרז 06/14- ביצוע עבודות ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללת החוף במתחם התיירות עין בוקק 31/10/14 10/11/14 17/11/14 21/12/14 לכלל מסמכי המכרז
08/14 מכרז 08/14- לביצוע עבודות להגבהת החופים הציבוריים במתחם התיירות בחמי- זוהר 07/11/14 17/11/14 23/11/14 11/12/14 לכלל מסמכי המכרז
09/14 מכרז 09/14- פנייה לקבלת הצעות לביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאוטכניות 14/11/14 24/11/14 01/12/14 08/12/14 לכלל מסמכי המכרז
10/14 מכרז 10/14- שירותי העתקות, צילומים ותווין 18/12/14 21/12/14 04/01/15 לכלל מסמכי המכרז
11/14 מכרז 11/14- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליסינג תיפעולי 04/01/15 19/01/15 02/02/15 לכלל מסמכי המכרז
1/15 מכרז 1/15- ביצוע קידוחים לבדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות 09/01/15 19/01/15 26/01/15 03/03/15 לכלל מסמכי המכרז
3/15 מכרז 3/15- לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בטיחות 13/02/15 09/03/15 23/03/15 לכלל מסמכי המכרז
4/15 מכרז 4/15- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה 27/02/15 11/03/15 14/04/15 לכלל מסמכי המכרז
5/15 מכרז 5/15- פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי ציבור 14/05/15 28/05/15 16/06/15 לכלל מסמכי המכרז
06/15 מכרז 6/15 - התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח 24/11/15 09/12/15 לכלל מסמכי המכרז
1/16 מכרז פומבי 1/16 - להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות להסדרת צומת P5 ולהקמת מעביר מים בנחל יעלים באזור ים המלח 14/04/16 03/05/16 15/05/16 07/06/16 לכלל מסמכי המכרז
02/16 מכרז 2/16 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח 01/02/17

לא מתקיים סיור קבלנים

17/05/16 21/03/17 לכלל מסמכי המכרז
05/16 מכרז פומבי מס' 5/16 למתן שירותי ניהול לפרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר בים המלח – שלב ב 26/07/16

לא מתקיים סיור קבלנים

31/07/16 18/08/16 לכלל מסמכי המכרז
06/16 מכרז 6/16 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח 13/09/16

לא מתקיים סיור קבלנים

חלה חובת רישום למכרז עד ליום 22.09.16

26/10/16 לכלל מסמכי המכרז
07/16 מכרז 7/16 לביצוע עבודות לניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר, שלב ב' 08/12/16 20/12/16 27/12/16 18/01/17 לכלל מסמכי המכרז
2/17 מכרז 2/17 לביצוע עבודות פינוי סחף בנחל בוקק באזור ים המלח 13/02/17 24/01/17

חובת רישום בלבד, כמפורט בהזמנה.

ללא תשלום דמי השתתפות.

16/02/17 לכלל מסמכי המכרז
3/17 מכרז מס' 3/17 למתן שירותי ניהול, פיקוח והבטחת איכות לפרויקט סלילת כביש עין בוקק – חמי זוהר והקמת גשר נחל רום 16/02/17

לא יתקיים סיור קבלנים

ללא תשלום דמי השתתפות

חובת רישום למכרז עד ליום 02.03.2017 

21/03/17 לכלל מסמכי המכרז
1/17 מכרז מס' 1/17 להתקשרות עם קבלן לסלילת כביש עין בוקק - חמי זוהר והקמת גשר נחל רום 05/04/17 08/03/17

מקום הכינוס העדכני הינו מלון אואזיס ים המלח

19/03/17 25/04/17 לכלל מסמכי המכרז
4/17 מכרז 4/17 להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות לבניית מבנים בחוף הציבורי המרכזי בעין בוקק 12/03/17 20/03/17

מקום כינוס סיור הקבלנים הינו מלון אואזיס ים המלח

ללא תשלום דמי השתתפות.

חובת הגשת טופס רישום למכרז עד ליום 27.03.2017

23/04/17 לכלל מסמכי המכרז
7/17 מכרז 7/17 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באזור ים המלח

לא יתקיים סיור קבלנים

ללא תשלום דמי השתתפות

 שליחת טופס רישום למכרז עד יום 16.10.2017 הינה חובה 

06/11/17 לכלל מסמכי המכרז
8/17 מכרז פומבי מס' 8/17 למתן שירותי ליסינג תפעולי 19/02/18

לא ייערך סיור קבלנים

ללא תשלום דמי השתתפות. 

שליחת טופס רישום למכרז עד ליום 26.11.2017 הינה חובה.

22/02/18 לכלל מסמכי המכרז
1/18 מכרז פומבי מס' 1/18 לביצוע עבודות פיתוח כפר האומנים צוקים בערבה התיכונה 26/06/18 18/06/18

עדכון מקום כינוס הסיור - הכינוס יערך בבניין המועצה המקומית ערבה תיכונה ביישוב ספיר

חלה חובת רישום בלבד.

הרישום הינו עד ליום 25.06.2018.

09/07/18 לכלל מסמכי המכרז
2/18 מכרז מסגרת פומבי מס' 2/18 לביצוע עבודות לגידול, אספקה, שתילה, גינון והשקיה במתחם התיירות בים המלח 03/12/18 07/11/18

סיור הקבלנים ייערך ביום 07.11.2018 בשעה 10.00 במלון קראון פלאזה, ים המלח

תשומת לבכם כי עודכנו מסמכי המכרז  - כתב הכמויות וההזמנה להציע הצעות, לאחר פרסום הבהרה מס' 1

כמו כן, הועלו תכניות לדוגמה.

ללא תשלום דמי השתתפות.

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 21.11.2018

19/12/18 לכלל מסמכי המכרז
3/18 מכרז פומבי מס' 3/18 להכנת תכנית תיירות "המוצר הדרומי" ושירותים נלווים 29/11/18

אין סיור קבלנים

חלה חובת רישום למכרז עד ליום 14.11.2018. ללא דמי השתתפות במכרז. 

09/12/18 לכלל מסמכי המכרז
4/18 מכרז פומבי מס' 4/18 לביצוע עבודות להקמת תחנות לשאיבת ביוב בנאות עין גדי 19/12/18 28/11/18

סיור הקבלנים ייערך במשרדי החברה, רחוב כנפי נשרים 7, ירושלים.

ההשתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

לתשומת לבכם, עודכנו מסמכי המכרז

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 6.12.2018, כמפורט במסמכי המכרז.

ללא תשלום דמי השתתפות.

26/12/18 לכלל מסמכי המכרז
1/19 מכרז פומבי מס' 1/19 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באזור ים המלח

לא יתקיים סיור קבלנים במכרז זה.

ללא חובת תשלום דמי השתתפות.

חלה חובה על שליחת טופס רישום למכרז - עד ליום 11.03.2019

27/03/19 לכלל מסמכי המכרז
2/19 מכרז פומבי מס' 2/19 לביצוע והסדרת שבילים תיירותיים ושילוט תיירותי נלווה בדרום 07/03/19

ייערכו 2 סיורי קבלנים - ההשתתפות באחד מן הסיורים, הינה חובה

7.3.19 - מפגש בפודק נאות סמדר

11.3.19 - מפגש בכפר נוקדים

ללא תשלום דמי רישום.

חלה חובת שליחת טופס רישום עד ליום 13.3.19

20/03/19 לכלל מסמכי המכרז
3/19 מכרז פומבי מס' 3/19 מתן שירותי מחשוב

לא יתקיים 

קיימת חובת רישום למכרז עד ליום 15.08.2019

ללא תשלום דמי רישום

04/09/19 לכלל מסמכי המכרז
4/19 מכרז פומבי מספר 4/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום בסוללת החוף באזור הביניים (בין חמי זוהר לעין בוקק) 18/11/19 16/09/19

 ההתכנסות במלון קראון פלאזה, עין בוקק, ים המלח, בשעה 11.30

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה

25/09/19 25/12/19 לכלל מסמכי המכרז
6/19 מכרז 6/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום ברצועת החוף שבין צומת עין בוקק לחוף מלון דוד באגן הדרומי של ים המלח 08/12/19 24/12/19

ההתכנסות במלון קראון פלאזה, מתחם עין בוקק, ביום 24.12.2019 בשעה 12.30

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז עד ליום 12.1.2020

ללא תשלום דמי השתתפות.

26/01/20 לכלל מסמכי המכרז
1/20 מכרז פומבי מס' 1/20 למתן שירותי העתקות, צילומים ותווין 11/02/20

לא יתקיים סיור

ללא תשלום דמי רישום.

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 20.02.2020

09/03/20 לכלל מסמכי המכרז
2/20 מכרז פומבי מס' 2/20 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באילת

לא ייערך סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז - עד ליום 06.05.20

ללא תשלום דמי רישום

21/05/20 לכלל מסמכי המכרז
3/20 מכרז פומבי מס' 3/20 למתן שירותי פיקוח ויעוץ בטיחות

לא יתקיים סיור קבלנים 

במכרז זה קיימת חובת שליחת טופס רישום בלבד, עד ליום 25.06.20

12/07/20 לכלל מסמכי המכרז
6/20 מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q) 28/01/21 03/02/21

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה

סיור הקבלנים ייערך בהתאם לפרטים שנשלחו למתמודדים שעברו את שלב ה PQ

ההשתתפות בשלב המיון המוקדם מותנית בשליחת טופס רישום עד ליום 30.06.20 בשעה 14.00

10/03/21 לכלל מסמכי המכרז
4/20 מכרז פומבי מספר 4/20 למתן שירותי בדיקות מעבדה

לא יתקיים סיור קבלנים

ללא תשלום דמי רישום

חובת רישום באמצעות שליחת טופס רישום- עד ליום 5.7.20

19/07/20 לכלל מסמכי המכרז
7/20 מכרז 7/20 התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות (במרחב המועצות האזורית מגילות ותמר והשטחים דרומה אליהם, למעט העיר אילת)

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום עד ליום 27.07.20

ללא תשלום דמי רישום

10/08/20 לכלל מסמכי המכרז
8/20 מכרז 8/20 למתן שירותים בתחום התקשורת, דוברות, יחסי ציבור וניהול נכסים דיגיטליים

לא יתקיים סיור מציעים

חלה חובת רישום באמצעות שליחות טופס רישום עד ליום 15.10.20. 

ללא דמי רישום.

01/11/20 לכלל מסמכי המכרז
9/20 מכרז מס' 9/20 - למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז חוויה – "שער לים המלח" 16/11/20

סיור מציעים יתקיים ביום 16.11.20 בשעה 11.00

נקודת הכינוס - חדר הישיבות במשרדי המועצה האזורית מגילות ים המלח

רישום למכרז באמצעות הגשת טופס רישום בלבד עד ליום 30.11.20

ללא חובת תשלום דמי השתתפות

14/02/21 לכלל מסמכי המכרז
10/20 מכרז פומבי מס' 10/20 למתן שירותי ליסינג תפעולי 13/12/20

לא יתקיים

חובה להירשם באמצעות שליחת טופס רישום, עד ליום 7.12.20

ללא תשלום דמי רישום

31/01/21 לכלל מסמכי המכרז
11/20 מכרז פומבי מס' 11-20 למתן שירותי תפעול ותחזוקה משלימה לחדרי חשמל ומערכות היקפיות בעין בוקק ובחמי זוהר 14/12/20

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה, התכנסות במלון הרודס ים המלח, נווה זוהר ביום 14.12.20, בשעה 11.30

רצוי להירשם לסיור או להקדים ולשלוח טופס רישוום.

בשל הנחיות הרשויות, ההשתתפות מותנית בביצוע בדיקת קורונה מהירה בבניין המועצה האזורית תמר (ללא תשלום) ובקבלת תצאות שליליות (למעט אם ברשות המשתתף אישור ביצוע בדיקה שנערכה עד 72 שעות טרם הכניסה למתחם או אישור החלמה)

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז עד ליום 14.12.20

ללא תשלום דמי השתתפות.

31/12/20 לכלל מסמכי המכרז
1/21 מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - שלב הגשת הצעות R.F.P 18/05/22 15/06/21

לא יתקיים סיור קבלנים בשלב הגשת ההצעות

07/04/22

שימו לב - בשלב הגשת ההצעות חלה חובת תשלום דמי רישום

ללא תשלום, לא ניתן להגיש הצעה במסגרת ההליך

31/12/22 לכלל מסמכי המכרז
2/21 מכרז פומבי מס' 2/21 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת רישום למכרז עד ליום 17.6.21

ללא תשלום דמי השתתפות

08/07/21 לכלל מסמכי המכרז
4/21 מכרז 4/21 לביצוע עבודות שיקום, שדרוג ופיתוח טיילת אלברט והר גמל במצפה רמון 27/07/21

סיור קבלנים ייערך ביום 27.7.2021 בשעה 12:00.  

נקודת כינוס - מרכז הצעירים (חדר ישיבות), שד' בן גוריון 1, מצפה רמון.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 3.8.21

ללא חובת תשלום דמי רישום

17/08/21 לכלל מסמכי המכרז
3/21 מכרז פומבי מס' 3/21 למתן שירותי מדידה 05/10/21

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

 

27/10/21 לכלל מסמכי המכרז
5/21 מכרז 5/21 לביצוע עבודות פיתוח להקמת טיילת נופית דרך בן גוריון לצד מצוק צין - רמת נגב 24/10/21

סיור קבלנים ייערך ביום 24.10.21 בשעה 12.00 מקום הכינוס הינו המכון למורשת בן גוריון, מדרשת בן גוריון

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז, עד ליום 1.11.21

ללא חובת תשלום דמי רישום

18/11/21 לכלל מסמכי המכרז
2/22 מכרז 2/22 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי 07/12/22

לא יתקיים סיור קבלנים

 

חלה חובת שליחת טופס רישום, כמפורט בהזמנה

ללא חובת תשלום דמי רישום

13/12/22 לכלל מסמכי המכרז
1/22 מכרז 1/22 לביצוע עבודות הגנה, שימור ופיתוח בחוף המשאבות ברצועת החוף אילת 15/01/23

סיור קבלנים ייערך בתאריך 15.1.23 בשעה 13.00 במלון אורכידאה אילת

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז, עד לתאריך 31.1.23

ללא תשלום דמי רישום

26/03/23 לכלל מסמכי המכרז
3/22 מכרז פומבי מס' 3/22 לביצוע עבודות שיקום, פיתוח כבישים והקמת שביל אופניים בפארק תמנע 16/01/23

סיור הקבלנים יצא מחניית האורחים של פארק תמנע ביום 16.1.23 בשעה 13.00

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז, עד לתאריך 1.2.2023

ללא תשלום דמי רישום

01/03/23 לכלל מסמכי המכרז
1/23 מכרז 1/23 לביצוע עבודות סלילה ופיתוח צומת הכניסה לאזור הביניים באגן הדרומי של ים המלח 20/06/23

התכנסות במלון וורט VERT ים המלח, ביום 20.6.2023 בשעה 11:00. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי-סף להשתתפות במכרז

ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום, אולם הינה מותנית ברישום באמצעות שליחת טופס רישום למזכירת ועדת המכרזים, כמפורט בהזמנה, וזאת עד ליום 27.6.2023

17/07/23 לכלל מסמכי המכרז
2/23 מכרז 2/23 לביצוע עבודות זיווד וציוד בחדרי חשמל בחמי זוהר 07/08/23 11/07/23

סיור הקבלנים יערך ביום 11.7.23 בשעה 11.00, התכנסות במלון VERT ים המלח

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

חלה חובת שליחת טפס רישום, כמפורט בזמנה, עד ליום 13.7.23 

רישום מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

ללא תשלום דמי רישום

 

16/08/23 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft