דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

חוק חופש המידע

לכל אזרח או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות חוק זה.
קבלת מידע - לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
הממונה על יישום חוק חופש המידע - גב' מיכל בן עמי. 

פניות לממונה ניתן להעביר באמצעות פקס - 02-6529000 או מייל michalb@haganot.co.il. 

ניתן להעזר במנגנון הגשת בקשה אונליין  (דרך האתר של היחידה לחופש המידע) .

 

אגרות לתשלום
הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרה אותה ניתן לשלם בכל אחד מסניפי בנק הדואר או בהעברה בנקאית לזכות החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ, הבנק הבינלאומי, סניף 114 חשבון מס' 358061 (אגרות בגין חוק חופש המידע).
אגרת בקשה - 20 ש"ח אותם יש לשלם באמצעות שובר בבנק הדואר או בהעברה בנקאית. לאחר התשלום יש להעביר לממונה קבלה מקורית חתומה של אגרת הבקשה  או המסמכים הנדרשים במקרים בהם קיים פטור מתשלום אגרת בקשה - בהתאם לסוג הפטור. 
אגרת טיפול - 30 ש"ח לשעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה החל משעת העבודה הרביעית. אגרה זו תשולם בשובר תשלום שיישלח לפונה לאחר סיום הטיפול בבקשה.

אגרת הפקה

  • 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.
  • 2.5 ש"ח עבור דיסק מחשב שנמסר.
  • מידע מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע

 

לפני תשלום האגרה מומלץ לברר האם הנושא הינו בתחום אחריות החברה להגנות ים המלח, האם המידע המבוקש נכלל תחת חוק חופש המידע, והאם הבקשה מחויבת בתשלום אגרה. את הבירורים ניתן לבצע ע"י פנייה לממונה ופירוט המידע המבוקש.

 

התחייבות לשאת בתשלום האגרות

המגיש בקשה לקבלת מידע יתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 150 ש"ח.

תקנות חוק חופש המידע

לחץ על החץ לצפייה

תקנות האגרות

לחץ על החץ לצפייה

דו״ח שנתי ע״פ חוק חופש המידע לשנת 2014

לחץ על החץ לצפייה

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2015

לחץ על החץ לצפייה

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2016

לחץ על החץ לצפייה

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2017

לחץ על החץ לצפייה

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2018

לחץ על החץ לצפייה

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2019

לחץ על החץ לצפייה

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2020

לחץ על החץ לצפייה

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2021

לחץ על החץ לצפייה

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2022

לחץ על החץ לצפייה

site by tq.soft