דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

התקשרות עם ספק יחיד / חוץ

תאריך פרסום03/11/2021

נושא התקשרותהודעה בדבר כוונת החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ להתקשר עם מעבדות בקטוכם בע"מ כספק יחיד

תאריך אחרון לקבלת פניות21/11/2021

עיקרי ההחלטהלהורדה

תאריך פרסום26/12/2019

נושא התקשרותהודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ AGT- Advanced Groundwater Techniques

תאריך אחרון לקבלת פניות09/01/2020

עיקרי ההחלטהלהורדה

תאריך פרסום11/09/2017

נושא התקשרותהודעה בדבר כוונת החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ להתקשר עם ספקים יחידים בתחום אספקת עצי דקל

תאריך אחרון לקבלת פניות26/09/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

תאריך פרסום15/01/2017

נושא התקשרותהודעה על כוונת התקשרות עם ספק חוץ בצרוף חוות דעת - ד"ר אנדי יוז (Andy Hughes)

תאריך אחרון לקבלת פניות05/02/2017

עיקרי ההחלטהלהורדה

תאריך פרסום14/10/2015

נושא התקשרותהודעה על ספק יחיד - Sightvision

תאריך אחרון לקבלת פניות28/10/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

תאריך פרסום14/04/2015

נושא התקשרותהודעה על ספק יחיד - טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ

תאריך אחרון לקבלת פניות29/04/2015

עיקרי ההחלטהלהורדה

site by tq.soft