דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

אודות החברה

החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל הפועלת כזרוע מבצעת של משרד התיירות במטרה לתכנן ליישם ולהוביל פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח לבעיית עליית מפלס המים בחוף המערבי של הבריכה התעשייתית באגן הדרומי של ים המלח.

בעקבות החשש להצפת המלונות לאורך חופה של הבריכה, הכריזה הממשלה בקיץ 2007 על פרויקט "הגנות ים המלח" כפרויקט בעל חשיבות לאומית ובתוך כך העניקה לחל"י את המנדט לקידום וביצוע העבודות הדחופות לצורך הגנה.

לצד עבודות אלו נבחנו חלופות לפתרון ארוך הטווח ע"י מיטב המומחים והיועצים במגוון תחומים (תשתיות, סביבה, נוף וכיו') והחל תהליך שיטתי לגיבוש המלצות בדבר הפתרון המיטבי לשם הגנה על חוף הים, המלונות ותשתיות החוף.

בינואר 2012 נבחרה ע"י הממשלה חלופה משולבת של "קציר מלח מלא" כפתרון הקבע במקביל לשיקום ופיתוח מתחם התיירות כל זאת מתוך מטרה ליצור איזון בין צרכי התיירות, התעשייה והתושבים באזור.

בעקבות החלטת הממשלה מקדמים מפעלי ים המלח תכנית לביצוע הקציר המלא בות"ל (תת"ל/ 35 א') וחל"י מבצעת את כלל ההגנות החופיות המשלימות לקציר לצד הובלת תכנית חדשה למתחם התיירות.

החברה פועלת תוך ראייה לאומית בשיתוף פעולה ותיאום מרביים עם כלל הגופים השותפים והנוגעים לפרויקט ההגנות (חברות תשתית לאומיות, משרדי ממשלה, תיירות, תעשייה, מנהל התכנון, גופים ירוקים ועוד).

בשנת 2017 הורחבו סמכויותיה של החברה, בהתאם להחלטת הממשלה 3043, לתכנון וביצוע פרויקטים תיירותיים במרחב הארץ הדרומי , מצפון ים המלח ועד וכולל אילת. במסגרת הרחבת הסמכויות, מפתחת החברה את תוכנית מוצר התיירות המדברי בישראל ('המוצר הדרומי'); התוכנית מגדירה את המוצר התיירותי השלם ומוצרי המשנה שלו באופן שיאפשר לממש את הפוטנציאל התיירותי הקיים במרחב הדרומי; מעצבת וקובעת את כיווני פיתוח התיירות במרחב בראיה רב תחומית, את עקרונות פיתוח התיירותי, פרויקטים, אטרקציות, הסדרה סטטוטורית, קביעת סדרי עדיפויות לביצוע התוכנית ותקצובה, קידום פתרונות אכסון תיירותי ומלונאי במרחב ועוד. התוכנית כוללת תכנון, פיתוח, ביצוע, ניהול, תכלול, תפעול וקידום פרויקטים תיירותיים במרחב הדרומי.

החברה השלימה את פיתוח תוכנית מוצר התיירות המדברי בישראל והחלה ביישומה בשתי תוכניות עבודה מקבילות, מתוך ראיה מרחבית אחת כוללת הנגזרת מהמוצר התיירותי המלא; תוכנית קצרת טווח, לתכנון וביצוע פרויקטים מידיים, בהם אין מגבלה סטטוטורית, המתכתבים עם המוצר התיירותי המדברי ותוכנית ארוכת טווח, אשר עוסקת בפרויקטים עתידיים, להם נדרשת הסדרה סטטוטורית.

site by tq.soft